/img/sub/lnb_title05.jpg

/img/sub/lnb_visual05.jpg
  • /img/sub/lnb_m0501_on.jpg
  • /img/sub/lnb_m0502_off.jpg
HOME > 고객센터 > 공지사항

공지사항

/img/sub/tc_0501.jpg

Nabertherm사 대리점 계약
(주)솔텍트레이딩
Date : 2016.01.15

(주)솔텍트레이딩은 산업용, 연구실용 furnace 제조업체인

독일의 Nabertherm GmbH사의 제품을 새롭게 취급하게 되었습니다.

머플퍼니스, 챔버퍼니스, 튜브퍼니스, 고속승온 퍼니스 등 다양한 제품이 준비되어 있습니다.

장비 관련 문의사항이 있으시면 전화 02-2043-1957, info@soletek.co.kr로 연락주십시오. 감사합니다.

 

  

주요장비:

- Muffle Furnaces

- Preheating Furnaces

- Ashing Furnaces

- Tube Furnaces

- Ovens Air

- Circulation Furnaces

- Chamber Furnaces

- Melting Furnaces

- High-Temperature Furnaces

- Retort Furnaces

- Vacuum Furnaces

- Brazing Furnaces

- Clean Room Furnaces 

 

 

리스트